Blogger Widgets

October 1, 2012

Balitang Hane is Against Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012

Ang Balitang Hane ay  dismayado sa bagong batas (RA 10175) na nagtatakda ng Online Libel na makakaapekto sa malayang paghahayag ng opinyon online.

Full Reference of the Bill

 The E-Martial Law Bill

Related Articles:

You Just Lost Your Freedom of Speech,

Cybercrime Law Demonizing Technology

New Cybercrime Law Will Harm Free SpeechPopular Posts